Μελέτη - επίβλεψη - κατασκευή δημοσίων έργων (2006 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Μελέτη - επίβλεψη - κατασκευή δημοσίων έργων, ΤΕΕ - Τμ. Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Γρ. Παραγωγής Εργων
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2006
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Μελέτες Δημοσίων Εργων
Επίβλεψη Εργων
Παραγωγή Δημοσίων Εργων
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2145
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available