Εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός και εξορυκτική βιομηχανία (2006 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός και εξορυκτική βιομηχανία, ΤΕΕ - Τμ. Επιστημ. & Αναπτυξιακού Εργου
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2006
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξικός Σχεδιασμός
Μεταλλευτική Βιομηχανία
Προστασία Περιβάλλοντος
Αειφόρος Ανάπτυξη
Μεταλλευτική Δραστηριότητα
Εξόρυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2147
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available