Προσεισμική ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βαγγελάτου Ολυμπία, Βλάχος Ιωάννης Σ. (Επιμελητής Έκδοσης), Βουγιούκας Ε., Δραγκιώτης Θεόδωρος, Καραμπίνης Αθανάσιος Ι., Τρέζος Κωνσταντίνος Γ., Τάσιος Θεοδόσιος Π. (Επιμελητής Έκδοσης)
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, ΕΠΑΝΤΥΚ
Άλλοι συγγραφείς: Καζάζη Γιώτα (Επιμελητής Έκδοσης)
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 2006
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ