Παραπομπή APA

Βασιλείου Κων/να-Ελένη. (2000). Μελέτη επί της δυνατότητας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Πάτρα.

Παραπομπή Chicago Style

Βασιλείου Κων/να-Ελένη. Μελέτη επί της δυνατότητας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Πάτρα, 2000.

Παραπομπή MLA

Βασιλείου Κων/να-Ελένη. Μελέτη επί της δυνατότητας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Πάτρα, 2000.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.