Ενανθράκωση του επιβελτιωμένου χαμηλά κραματωμένου χάλυβα 1.5919 με δέσμη CO2 laser

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μικρώνης Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ. Σχ. - Τμ. ΜΜ Βιομηχανίας - Εργ. Υλικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Βόλος , 1999
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 672.36 Μ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη