Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως εργαλείο ελέγχου και χρηστής διαχείρισης, ο ρόλος των επιστημόνων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιαμπουράς Μανόλης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση κατά της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ηλεκτρονική διακυβέρνηση κατά της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης (2006 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ΠΣΔΜΗΥΠ
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιος Τομέας
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2146