Παραπομπή APA

Βαμβακάς Β. (2001). Ανάπτυξη υμενίων οξεινιτριδίου του πυριτίου από μίγματα τετρα-αιθοξυ-σιλάνης (TEOS), διχλωροσιλάνης (DCS) και αμμωνίας με τη μέθοδο της χημικής εναπόθεσης από την αέρια φάση σε ελλατωμένη πίεση (LPCVD). Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ.

Παραπομπή Chicago Style

Βαμβακάς Β. Ανάπτυξη υμενίων οξεινιτριδίου του πυριτίου από μίγματα τετρα-αιθοξυ-σιλάνης (TEOS), διχλωροσιλάνης (DCS) και αμμωνίας με τη μέθοδο της χημικής εναπόθεσης από την αέρια φάση σε ελλατωμένη πίεση (LPCVD). Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ, 2001.

Παραπομπή MLA

Βαμβακάς Β. Ανάπτυξη υμενίων οξεινιτριδίου του πυριτίου από μίγματα τετρα-αιθοξυ-σιλάνης (TEOS), διχλωροσιλάνης (DCS) και αμμωνίας με τη μέθοδο της χημικής εναπόθεσης από την αέρια φάση σε ελλατωμένη πίεση (LPCVD). Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ, 2001.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.