Παραπομπή APA

Κατσάνος Νικόλαος Α. (2001). Εξάρτηση της συνάρτησης κατανομής της ενέργειας προσροφήσεως από τις πλευρικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων προσροφημένων σε ετερογενείς επιφάνειες. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ.

Παραπομπή Chicago Style

Κατσάνος Νικόλαος Α. Εξάρτηση της συνάρτησης κατανομής της ενέργειας προσροφήσεως από τις πλευρικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων προσροφημένων σε ετερογενείς επιφάνειες. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ, 2001.

Παραπομπή MLA

Κατσάνος Νικόλαος Α. Εξάρτηση της συνάρτησης κατανομής της ενέργειας προσροφήσεως από τις πλευρικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων προσροφημένων σε ετερογενείς επιφάνειες. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ, 2001.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.