Παραπομπή APA

Αντωνίου Α. Α. (2006). Ανάλυση καταπτώσεων βραχωδών τεμαχών στο φυσικό πρανές ανάντη των φυσικών λουτρών δήμου Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας.

Παραπομπή Chicago Style

Αντωνίου Α. Α. Ανάλυση καταπτώσεων βραχωδών τεμαχών στο φυσικό πρανές ανάντη των φυσικών λουτρών δήμου Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας. 2006.

Παραπομπή MLA

Αντωνίου Α. Α. Ανάλυση καταπτώσεων βραχωδών τεμαχών στο φυσικό πρανές ανάντη των φυσικών λουτρών δήμου Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας. 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.