Ανάλυση βαθειάς εκσκαφής στον Αθηναϊκό Σχιστόλιθο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βακίρης Δ., Κεραμίδας Ε., Καββαδάς Μιχάλης Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) : Πρακτικά Proceedings . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Εκσκαφές
Σχιστολιθικά Πετρώματα
Θεμελιώσεις
Πρανή
Αντιστηρίξεις
Ανισοτροπία
Γεωτεχνική
Μετακινήσεις
Εδάφη
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Συνεδρία 6: (Μέρος Α') Κατολισθήσεις, ευστάθεια πρανών, βαθειές εκσκαφές - αντιστηρίξεις, ειδικές γεωτεχνικές κατασκευές = Slope stability, landslides, deep excavations - retaining structures, special geotechnical structures
Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.509-515 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ: σ. 515
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)