Παραπομπή APA

Καραμπατάκης Δημήτριος A. (2006). Αριθμητική προσομοίωση αντιστηρίξεων. Διερεύνηση της ευαισθησίας των αποτελεσμάτων.

Παραπομπή Chicago Style

Καραμπατάκης Δημήτριος A. Αριθμητική προσομοίωση αντιστηρίξεων. Διερεύνηση της ευαισθησίας των αποτελεσμάτων. 2006.

Παραπομπή MLA

Καραμπατάκης Δημήτριος A. Αριθμητική προσομοίωση αντιστηρίξεων. Διερεύνηση της ευαισθησίας των αποτελεσμάτων. 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.