Αριθμητική προσομοίωση αντιστηρίξεων. Διερεύνηση της ευαισθησίας των αποτελεσμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καραμπατάκης Δημήτριος A., Τσότσος Στέφανος Σ., Χατζηγώγος Θεόδωρος Ν., Τσιμώνος Θεμιστοκλής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) : Πρακτικά Proceedings . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σεισμική Επικινδυνότητα
Αντιστηρίξεις
Αγκυρώσεις
Μετακινήσεις
Ευστάθεια Πρανών
Γεωτεχνική
Προσομοίωση
Αριθμητική Ανάλυση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Συνεδρία 6: (Μέρος Α') Κατολισθήσεις, ευστάθεια πρανών, βαθειές εκσκαφές - αντιστηρίξεις, ειδικές γεωτεχνικές κατασκευές = Slope stability, landslides, deep excavations - retaining structures, special geotechnical structures
Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.525-532 : σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ: σ. 532
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)