Η δοκιμή έλξης στην αξιολόγηση της ευστάθειας βραχωδών πρανών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μανωλοπούλου Σ. Β., Παπαλιάγκας Θ. Θ., Διδασκάλου Γ. Γ., Μπούμπουνας Κ. Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) : Πρακτικά Proceedings . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πρανή
Ευστάθεια Πρανών
Βραχώδη Πρανή
Δοκιμές Επί Τόπου
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο