Απλή λύση τασικού πεδίου για βαρυτικές και σεισμικές ωθήσεις γαιών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μυλωνάκης Γ., Παπαντωνόπουλος Κ., Κλουκίνας Π., Λαγγούσης Μ. Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Τοίχοι Αντιστήριξης
Σεισμικές Δονήσεις
Πρανή
Γεωτεχνική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Συνεδρία 6: (Μέρος Α') Κατολισθήσεις, ευστάθεια πρανών, βαθειές εκσκαφές - αντιστηρίξεις, ειδικές γεωτεχνικές κατασκευές = Slope stability, landslides, deep excavations - retaining structures, special geotechnical structures
Φυσική περιγραφή:τ. 2, σ. 619-626 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ: σ. 626
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)