Κατολίσθηση Τσακώνας 2003: ανάλυση και παρατηρήσεις πεδίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαντωνόπουλος Κωνσταντίνος Ι., Καπόπουλος Χ. Α., Ψαρρόπουλος Α. Τ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) : Πρακτικά Proceedings . τ. 3
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Κατολισθήσεις
Εθνικές Οδοί
Επιχώσεις
Ομβρια Υδατα
Υπόγεια Νερά
Καθιζήσεις
Σταθεροποίηση Εδάφους
Ελαστοπλαστική Ανάλυση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο