Εντοπισμός περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων σε βιομηχανία γάλακτος προτάσεις βελτίωσης των διεργασιών και αντικειμενικών στόχων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καστέλης Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος - Εργ.Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2006
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρόμοια τεκμήρια