Διερεύνηση θερμικών απωλειών κτιρίου γραφείων με την χρήση κάμερας υπερύθρων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κυριακίδης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2006
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ