Ερευνες για τον προσδιορισμό της υδραυλικής αγωγιμότητας αλλουβιακών σχηματισμών στις όχθες του Ποταμού Νέστου στη θέση Τοξότες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Περπυράκης Β., Πέτσας Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2006
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.48 Π