Παραπομπή APA

Κορωνάκη Ε. (2001). Χρονική ολοκλήρωση μη γραμμικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ.

Παραπομπή Chicago Style

Κορωνάκη Ε. Χρονική ολοκλήρωση μη γραμμικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ, 2001.

Παραπομπή MLA

Κορωνάκη Ε. Χρονική ολοκλήρωση μη γραμμικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ, 2001.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.