Παραπομπή APA

Γερογιώργης Δ. (2001). Ρευστοδυναμική προσομοίωση πεδίου ροής σε μόνιμη κατάσταση εντός αντιδραστήρα ανθρακοθερμικής αναγωγής για την παραγωγή μεταλλικού αλουμινίου. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ.

Παραπομπή Chicago Style

Γερογιώργης Δ. Ρευστοδυναμική προσομοίωση πεδίου ροής σε μόνιμη κατάσταση εντός αντιδραστήρα ανθρακοθερμικής αναγωγής για την παραγωγή μεταλλικού αλουμινίου. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ, 2001.

Παραπομπή MLA

Γερογιώργης Δ. Ρευστοδυναμική προσομοίωση πεδίου ροής σε μόνιμη κατάσταση εντός αντιδραστήρα ανθρακοθερμικής αναγωγής για την παραγωγή μεταλλικού αλουμινίου. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ, 2001.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.