Παραπομπή APA

Σαρίμβεης Χ. (2001). Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής σε βιομηχανικές μονάδες με εφαρμογή μεθοδολογίας μεικτού γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ.

Παραπομπή Chicago Style

Σαρίμβεης Χ. Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής σε βιομηχανικές μονάδες με εφαρμογή μεθοδολογίας μεικτού γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ, 2001.

Παραπομπή MLA

Σαρίμβεης Χ. Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής σε βιομηχανικές μονάδες με εφαρμογή μεθοδολογίας μεικτού γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ, 2001.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.