Παραπομπή APA

(2006). Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Πρακτικά παρουσίασης βιβλίου. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Πρακτικά παρουσίασης βιβλίου. Αθήνα, 2006.

Παραπομπή MLA

Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Πρακτικά παρουσίασης βιβλίου. Αθήνα, 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.