Η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (2004:Αθήνα) Πρακτικά ημερίδας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Πρακτικά ημερίδας, Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε., Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, KANTOR, EFT Hellas, ΔΕΣΜΗΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7932 Α
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη