Σχεδιασμός και κατασκευή επάλληλων τοίχων αντιστήριξης οπλισμένης γης με μεταλλικά γεωπλέγματα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σακελλαρίου Μιχαήλ, Κολιός Αναστάσιος, Μπακάκη Αλεξάνδρα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 3
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Τοίχοι Αντιστήριξης
Γεωτεχνική
Οπλισμένα Εδάφη
Γεωπλέγματα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο