Ανάλυση πασσαλότοιχων σε περιπτώσεις ημιβραχωδών σχηματισμών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Στειακάκης Χ., Λυκίδης Γ., Νιαβής Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) : Πρακτικά Proceedings . τ. 3
Λέξη-Κλειδί:Γεωτεχνική
Πάσσαλοι
Συνεκτικά Εδάφη
Βραχομηχανική
Υπόγειες Κατασκευές
Αντιστηρίξεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο