Μελέτη ευστάθειας πρανών και ιεράρχηση των κρίσιμων παραμέτρων μέσω του αλγόριθμου SOM - Kohonen

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φερεντίνου Μ., Σακελλαρίου Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 3
Λέξη-Κλειδί:Πρανή
Ευστάθεια Πρανών
Εδάφη
Εδαφομηχανική
Νευρωνικά Δίκτυα
Αλγόριθμοι
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο