Οι πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως ιστορικοί τόποι

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καμπούρη Ευαγγελία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Στρατόπεδα στην πόλη, ανάδειξη και αξιοποίηση
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Στρατόπεδα στην πόλη, ανάδειξη και αξιοποίηση (2006 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΣΑΘ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Στρατόπεδα
Ιστορικοί Τόποι
Ιστορικά Κτίρια
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 603

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1334
Μ 1335