Διερεύνηση της επίδρασης της ρύπανσης στις μέσες, μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες και στη συχνότητα καύσωνα στην πόλη και το ευρύτερο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βερεσόγλου Ζ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2005
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.73 Β