Διερεύνηση της επίδρασης της ρύπανσης στις μέσες, μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες και στη συχνότητα καύσωνα στην πόλη και το ευρύτερο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βερεσόγλου Ζ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2005
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φυσική περιγραφή:88σ. : πίν., εικ., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία
Κωδικός DEWEY:363.73 - (Ρύπανση περιβάλλοντος)
551.5253 - (Θερμοκρασιακες μεταβολες:Μετεωρολογια)
DEWEY Γενικού θέματος:363.73 - (ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)