Τετραγωνικά στοιχεία ωπλισμένου σκυροδέματος περισφιγμένα με σύνθετα υλικά, σε μονότονη και επαναλαμβανόμενη αξονική καταπόνηση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κουμουλέντζος Β., Κυριακόπουλος Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Δομικών Εργων - Εργ.Ωπλισμένου Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2006
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.137 Κ