Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σπανός Χρήστος, Σπιθάκης Μύρων, Τρέζος Κωνσταντίνος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 2006
Έκδοση:2η βελτιωμένη
Θέματα:
Λέξη-Κλειδί:Αντοχή Υλικών
Δομικά Υλικά
Σκυρόδεμα
Ξύλο
Τοιχοποιίες
Χάλυβας
Αντισεισμική Μηχανική
Μη Καταστροφικοί Ελεγχοι
Δομικά Στοιχεία
Δοκιμές Επί Τόπου
Μηχανικές Ιδιότητες
Κτίρια
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Περιγραφή τεκμηρίου:Μελέτη της Ομάδας Εργασίας ΙΙ-3 Τ.Ε.Ε.
Φυσική περιγραφή:154 σ. : εικ., πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σσ. 148 - 154
Εκδότης:ΤΕΕ
ISBN:960-8369-22-3
Κωδικός DEWEY:620.112 - (Αντοχη υλικων)
DEWEY Γενικού θέματος:690 - (ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ)
620.11 - (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ)