Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σπανός Χρήστος, Σπιθάκης Μύρων, Τρέζος Κωνσταντίνος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 2006
Έκδοση:2η βελτιωμένη
Θέματα:
Λέξη-Κλειδί:Αντοχή Υλικών
Δομικά Υλικά
Σκυρόδεμα
Ξύλο
Τοιχοποιίες
Χάλυβας
Αντισεισμική Μηχανική
Μη Καταστροφικοί Ελεγχοι
Δομικά Στοιχεία
Δοκιμές Επί Τόπου
Μηχανικές Ιδιότητες
Κτίρια
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Παρόμοια τεκμήρια