Υποσταθμοί και γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης (2005 : Θεσσαλονίκη) Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Υποσταθμοί και γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2005
Λέξη-Κλειδί:Υποσταθμοί
Ηλεκτρικοί Αγωγοί
Βιολογικές Επιδράσεις από Πεδία
Ηλεκτρικά Πεδία
Μαγνητικά Πεδία
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1353
Μ 1354
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available