Παραπομπή APA

Μπάνου Ο. (2006). Αρχαίοι ελληνικοί αυλοί σύνθετου τύπου. Μια μηχανική επινόηση του 4ου αι. π.Χ. και η εξέλιξη των πνευστών οργάνων.

Παραπομπή Chicago Style

Μπάνου Ο. Αρχαίοι ελληνικοί αυλοί σύνθετου τύπου. Μια μηχανική επινόηση του 4ου αι. π.Χ. και η εξέλιξη των πνευστών οργάνων. 2006.

Παραπομπή MLA

Μπάνου Ο. Αρχαίοι ελληνικοί αυλοί σύνθετου τύπου. Μια μηχανική επινόηση του 4ου αι. π.Χ. και η εξέλιξη των πνευστών οργάνων. 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.