Συνδυασμένη αεριοποίηση στερεών απορριμμάτων και λιγνίτη-μελέτη εφαρμογής για τη Δ. Μακεδονία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καρλόπουλος Ε., Κακαράς Ε., Κούκουζας Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: HELECO 05: Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:HELECO 05 (5o : 2005 : Αθήνα) : Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία του περιβάλλοντος International exhibition and conference on environmental technology / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Στερεά Απόβλητα
Απορρίμματα
Λιγνίτης
Αεριοποίηση Ανθρακα
Αεριοποίηση
Ενεργειακά Συστήματα
Παραγωγή Ενέργειας
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2045
Μ 2045.2