Η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 89/106 για τη σήμανση CE στα δομικά υλικά (2007 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 89/106 για τη σήμανση CE στα δομικά υλικά, ΤΕΕ - Δ/νση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας - Τμ. Τυποποίησης - ΜΕ Θεμάτων Τυποποίησης Πιστοποίησης & Διαχείρισης Ποιότητας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2007
Λέξη-Κλειδί:Δομικά Υλικά
Σήμανση CE
Κοινοτικές Οδηγίες
Γενική θεματική ενότητα:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2182
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available