Η σήμανση CE στα αδρανή υλικά Η σημασία για τον κατασκευαστή

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τζαβάρα Λένα Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 89/106 για τη σήμανση CE στα δομικά υλικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 89/106 για τη σήμανση CE στα δομικά υλικά (2007 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Τμ. Τυποποίησης-Μ.Ε. Τυποποίησης Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας
Λέξη-Κλειδί:Σήμανση CE
Αδρανή Υλικά
Δομικά Υλικά
Πιστοποίηση
Γενική θεματική ενότητα:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2182