Παραπομπή APA

Robinson Arthur H., & Τσιαντούλας Τ. (2002). Στοιχεία χαρτογραφίας: μετφρ. Τάσος Τσιαντούλας. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ.

Παραπομπή Chicago Style

Robinson Arthur H., and Τσιαντούλας Τ. Στοιχεία χαρτογραφίας: μετφρ. Τάσος Τσιαντούλας. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2002.

Παραπομπή MLA

Robinson Arthur H., and Τσιαντούλας Τ. Στοιχεία χαρτογραφίας: μετφρ. Τάσος Τσιαντούλας. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2002.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.