Ετήσια χωρο-χρονικά σεισμικά πρότυπα για την ταυτοποίηση γεωφυσικής θερμικής ρύπανσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μηλιαρέσης Γιώργος Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και εφαρμογές
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και εφαρμογές (2007 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ελληνική Εταιρεία Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης
Λέξη-Κλειδί:Τηλεπισκόπηση
Ρύπανση Εδάφους
Σεισμοί
Χαρτογράφηση
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2187

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 628