Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.717-720 : σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.720
Εκδότης:ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ
ISBN:960-254-562-3
Κωδικός DEWEY:660.2842 - (Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
660.2995 - (Καταλυση:Φυσικοχημεια:Χημικη μηχανικη)
665.7 - (Υγραέριο:Βιομηχανικά αέρια:Χημική τεχνολογία)
DEWEY Γενικού θέματος:660 - (ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)