Βυζαντινά μνημεία στην κοινωνία της πληροφορίας. Εργο "Αννα Κομνηνή" Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικών πολύγλωσσων εκδόσεων και κόμβου πληροφόρησης μνημείων βυζαντινής περιόδου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ)
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : ΕΚΒΜΜ Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων , 2006
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 723.2 KOM
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη