Εικόνες από τις ορθόδοξες κοινότητες της Αλβανίας Συλλογή Εθνικού Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης Κορυτσάς

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ), Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) , 2006
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 704.9482 ΕΙΚ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη