Εκτίμηση σεισμικής τρωτότητας των κτιρίων Τελική έκθεση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δανδουλάκη Μιράντα, Δεοδάτης Γεώργιος, Κάππος Ανδρέας Ι., Πανουτσοπούλου Μαρία, Σπυράκος Κων/νος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2001
Σειρά:Αντισεισμική ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων (ΑΝΤΥΚ)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σεισμοί
Κτίρια
Βλάβες
Σεισμική Διακινδύνευση
Σεισμική Τρωτότητα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2205
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available