Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.761-764 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.764
Εκδότης:ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ
ISBN:960-254-562-3
Κωδικός DEWEY:660.2842 - (Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
660.284245 - (Μεμβράνες:Χημική Τεχνολογία)
DEWEY Γενικού θέματος:660 - (ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)