Παραπομπή APA

Χάϊδου Κ. (2001). Διαχωρισμός αερίων μιγμάτων σε μεμβράνες πολυιμιδίου-ζεολίθου. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ.

Παραπομπή Chicago Style

Χάϊδου Κ. Διαχωρισμός αερίων μιγμάτων σε μεμβράνες πολυιμιδίου-ζεολίθου. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ, 2001.

Παραπομπή MLA

Χάϊδου Κ. Διαχωρισμός αερίων μιγμάτων σε μεμβράνες πολυιμιδίου-ζεολίθου. Αθήνα: ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ, 2001.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.