Διαχωρισμός αερίων μιγμάτων σε μεμβράνες πολυιμιδίου-ζεολίθου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χάϊδου Κ., Καλδής Σ., Σακελλαρόπουλος Γ.
Συλλογικό Έργο: Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο χημικής μηχανικής, ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΠΣΧΜ, ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ, ΕΙΧΗΜΥΘ/ΙΤΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ , 2001
Πηγή:Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο χημικής μηχανικής (3ο:2001:Αθήνα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.777-780 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.780
Εκδότης:ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ
ISBN:960-254-562-3
Κωδικός DEWEY:660.2842 - (Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
660.284245 - (Μεμβράνες:Χημική Τεχνολογία)
DEWEY Γενικού θέματος:660 - (ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)