Η επίδραση της σταθεροποίησης στη συμπύκνωση εδαφικών υλικών για έργα οδοποιίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αθανασοπούλου Δ. Α., Κολλάρος Γεώργιος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής : Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (4ο : 2001 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, Ελλην. Επιστημον. Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων . τ.3
Λέξη-Κλειδί:Εδάφη
Κατασκευές
Σήραγγες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:τ. 3, σ. 249-256 : σχ., πίν.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ. 256
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)