Φυσικές καταστροφές: σεισμοί και μέτρα προστασίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μακρόπουλος Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (15ο : 2006 : Αλεξανδρούπολη) / / ΤΕΕ-Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Φυσικές Καταστροφές
Σεισμοί
Σεισμική Επικινδυνότητα
Σεισμολογία
Αντισεισμική Προστασία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου