Επενδύσεις σηράγγων μονολιθικού κελύφους με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παναγιωτίδης Θ. Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (15ο : 2006 : Αλεξανδρούπολη) / / ΤΕΕ-Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Σήραγγες
Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα
Ευρωπαϊκές Οδηγίες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου