Παραπομπή APA

Παναγιωτίδης Θ.Β. (2006). Επενδύσεις σηράγγων μονολιθικού κελύφους με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Παραπομπή Chicago Style

Παναγιωτίδης Θ.Β. Επενδύσεις σηράγγων μονολιθικού κελύφους με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. 2006.

Παραπομπή MLA

Παναγιωτίδης Θ.Β. Επενδύσεις σηράγγων μονολιθικού κελύφους με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.